Procesbegeleider

Hoe zet u de eerste stap naar een Integraal Kindcentrum? En hoe richt uw organisatie dit proces het beste in?

Door te werken aan een Integraal Kindcentrum (IKC) zorgt u voor een toekomstbestendig centrum in uw gemeente met een breed aanbod en de juiste voorzieningen waar het kind centraal staat. Doordat er één pedagogische en educatieve visie is, kijken alle pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, etc. met dezelfde kijk naar de ontwikkeling van het kind. Hun kennis en ervaring versterkt elkaar.

Maar hoe zet u de eerste stap naar een IKC? En hoe richt uw organisatie dit proces het beste in? U krijgt advies en assistentie op het gebied van samenwerkingen, brede scholen en IKC’s door onze ervaren procesbegeleider. U wordt geholpen om dit proces effectiever te laten verlopen en samen gaan we aan de slag met het opbouwen van een (IKC) portfolio. De afgelopen jaren heeft SCOO vaste modellen omtrent samenwerkingen tussen scholen ontwikkelt. Denk hierbij aan projectplannen, formats over missie en visie en nog veel meer. Samen kijken we welk model het beste past bij uw organisatie.